Jager Music Night 2012 - Taggium i Facebook kampanja

U Jägermeister Bosna i Hercegovina su se odlučili preko Facebook stranice intenzivnije promovirati glazbeni događaj Jager Music Night, ali i nagraditi svoje vjerne fanove i korisnike. Za uspješnu kampanju i svladavanje izazova bio je potreban potpuno novi način promocije i podrška agencije, pa su odabrali nas.


 


Ciljevi


• Promocija glazbenog događaja Jager Music Night bez velikih troškova
• Povećanje broja fanova postojeće Facebook stranice pomoću Taggium aplikacije
• Povezivanje s korisnicima i motiviranje da se uključe u kreiranje sadržaja na stranici
• Nagrađivanje vjernih fanova i korisnika promotivnih materijalima i velikom grupnom fotografijom na kojoj se mogu označiti

Aktivnosti

• Održano je finale Jager Music Night 2012 uz koncert Hladnog piva, te je izrađena megapixelna fotografija na kojoj su se svi posjetitelji koncert mogli pronaći i označiti koristeći našu aplikaciju Taggium, a time su ujedno sudjelovali i u nagradnoj igri
• Redovito su objavljivani pozivi za sudjelovanje u natječaju
• Kreirani su Facebook oglasi koji su promovirali natječaj ciljanoj skupini
• Kreirani su Facebook oglasi koji su promovirali Jägermeister proizvode
• Redovita komunikacija s korisnicima Facebook stranice


Rezultati

Korisnici su se prosječno oko 4 minute zadržavali u Taggium aplikaciji tražeći sebe i svoje prijatelje kako bi se mogli označiti i podijeliti to na Facebooku, što je znatno duže od uobičajenog trajanja TV ili radio oglasa, a za to vrijeme su bili vidljive Jägermeister vizuali i promotivne poruke.

• U natječaju je sudjelovalo oko 5 000 korisnika, od čega je 1 500 onih koji su se označili na koncertu
• Povećanje lajkova – broj fanova na stranici na početku natječaja je bio oko 11 000, a kada je zatvoren nakon tjedan dana 13 000
• Veći broj lajkova i podjela na objavama